ក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍តួអង្គហនុមាននិងសុវណ្ណមច្ឆាគឺជាគូស្នេហ៍រនឹងគ្នាដែល ហនុមាន គឺជាស្វាសដែលមានយុទ្ធសិល្ប៍ខ្លាំងពូកែ
ទើបបានក្លាយជាមេទ័ពរបស់ព្រះរាម ចំំណែកឯសុវណ្ណមច្ឆាគឺជាស្តេចត្រីមានខ្លួនជាមនុស្សកន្ទុយជាសត្វត្រី ដែលមានអំណាច ក្នុងសមុទ្រអាចបញ្ជាត្រីនៅក្នុងសមុទ្របានទាំងអស់។

ដោយសារក្រុងរាពណ៌បានចាប់នាងសីតាដែលជាប្រពន្ធរបស់ព្រះរាមមកក្រុងលង្ការដើម្បីធ្វើជាភរិយារបស់ខ្លួន
ទើបធ្វើឲ្យព្រះរាមខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏បានបញ្ជាឲ្យហនុមាននាំទ័ពទៅក្រុងលង្កាដើម្បីធ្វើសង្រ្គាមនាំនាងសីតាមកវិញ
តែតាមផ្លូវទៅត្រូវឆ្លងកាត់សមុទ្រមួយដោយហេតុឆ្លងមិនបានហនុមានបានកែនរេហ៍ពលស្វា ឲ្យជញ្ជូនយកដុំថ្មពីភ្នំមកបោះទម្លាក់ធ្វើជាស្ពាន
ដើម្បីឆ្លងទៅកាន់ក្រុងលង្ការ តែពេលដែលដាក់ថ្មទៅដល់សមុទ្រចេះតែបាត់ ហនុមានមានចិត្តឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងមិនអស់ចិត្តក៏បានមុជចុះទៅក្នុងសមុទ្
រហើយឃើញសុវណ្ណមច្ឆាកំពុងបញ្ជាបង្គាប់ពួកត្រីធំៗក្នុងសមុទ្រឲ្យពាំជញ្ជូនដុំថ្មចេញ។
ដោយសុវណ្ណមច្ឆា មានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតទើបធ្វើឲ្យហនុមានហាមចិត្តមិនបាន ក៏បានតាមស្រលាញ់សុវណ្ណមច្ឆា
តែដោយសារតែត្រូវបំពេញតួនាទីទើបធ្វើឲ្យហនុមានបានបង្ខំចិត្តចាកចេញពីសុវណ្ណមច្ឆាដោយមិនដឹងថាសុវណ្ណមច្ឆាកំពុងមានបុត្រដែលជារបស់ខ្លួនទេ។

Leave your comment

Our recent post
  • Sovan-macha-mug and Hanuman Mug

កែវទឹកគូស្នេហ៌ (ឈុត Couple Mug)

កែវទឹកជាកាដូស័ក្តសមសម្រាប់ជាកាដូជូនទៅមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។ ក្នុងនោះកែវទឹកពេលជូនទៅមនុស្សជាទីស្រលាញ់ មានអត្ថន័យថា រាល់ព្រឹកមនុស្សតែងចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មីជាមួយកាហ្វេ​ តែ ឬ [...]