កាបូប រូបប្រុញគិតពីរបស់ញាំ

កាបូបរូបប្រុញគិតពីរបស់ញាំ ជាប្រភេទសាច់ Canvas រូបភាពស្អាតនិងច្បាស់ល្អ មិនហើរពណ៌ មិនរបក ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ទំហំធំ ដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើន និង អាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់កាលទេស។
កាបូបទំហំ ទទឹង 38 cm កំពស់ 40cm និង ដៃប្រវែង 28 cm។

$10.00

កាបូបស្ពាយក្រោយកាបូបស្ពាយចំហៀង
Clear

Description

កាបូប ជាប្រភេទសាច់ Canvas រូបភាពស្អាតនិងច្បាស់ល្អ មិនហើរពណ៌ មិនរបក ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ទំហំធំ ដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើន និង អាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់កាលទេស។
កាបូបទំហំ ទទឹង 38 cm កំពស់ 40cm និង ដៃប្រវែង 28 cm។

Additional information

កាបូប

កាបូបស្ពាយក្រោយ, កាបូបស្ពាយចំហៀង

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “កាបូប រូបប្រុញគិតពីរបស់ញាំ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top