ស្ទីកកឺ កំពតប្រុស

ស្ទីកកឺកំពត មាន៩រូបតាមសកម្មភាពលេងកំសាន្ដផ្សេងៗ និងមានរូបស្ពានឥន្ធូរផងដែរ។
ស្ទីកកឺ ជាក្រដាសដែល មានអ៊ុតផ្លាស្ទិកពីលើ ហើយអាចបកបិទ លើវត្ថុផ្សេងៗ មិនជ្រាបទឹក មិន ហើរពណ៌ និង ជាប់បានយូរ អាចបិតលើទូរស័ព្ទ Laptop សៀវភៅ ដបទឹក វត្ថុប្រើប្រាស់ជាច្រើនផ្សេងទៀត។

$2.00

Clear

Description

ស្ទីកកឺ ជាក្រដាសដែល មានអ៊ុតផ្លាស្ទិកពីលើ ហើយអាចបកបិទ លើវត្ថុផ្សេងៗ មិនជ្រាបទឹក មិនហើរពណ៌ និង ជាប់បានយូរ អាចបិតបាននៅ លើទូរស័ព្ទ Laptop សៀវភៅ ដបទឹក វត្ថុប្រើប្រាស់ជាច្រើនផ្សេងទៀត។

 

Additional information

កែមស្ទីកកឺ

Black Edge, White Edge

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ស្ទីកកឺ កំពតប្រុស”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top