បន្ទោងសោររូបអប្សរាពណ៌ក្រហមរាំ

បន្ទោងសោររូបអប្សរាពណ៌ក្រហមរាំ ជាប្រភេទបន្ទោងសោរដែកមានប្រវែង 8 cm ទទឹង 2.5 cm និង កំពស់ 5 cm ដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ជាប់ជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដូចជា សោរ កាបូប និង អាចជូនជាវត្ថុអនុស្សវរីយ៏ ។

$3.50

49 in stock

Description

បន្ទោងសោរជាប្រភេទបន្ទោងសោរដែក មានប្រវែង 8 cm  ទទឹង 2.5 cm និង កំពស់ 5 cm ដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ជាប់ជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដូចជា សោរ កាបូប និង អាចជូនជាវត្ថុអនុស្សវរីយ៏ ។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “បន្ទោងសោររូបអប្សរាពណ៌ក្រហមរាំ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top