ឈុតសំបកទូរស័ព្ទ និង Popsocket រូបអប្សរាក្រហមរាំ

ឈុតសំបកទូរស័ព្ទ និង Popsocket រូបអប្សរាក្រហមរាំ

Popsocket សម្រាប់បិទពីក្រោយទូរស័ព្ទ និង Tablet ដើម្បីជួយទប់លំ​នឹងពេលមើលវីដេអូ  typing , ឬ ថតរូបបានយ៉ាងងាយ ។

សំបកទូរស័ព្ទគែមជាប្រភេទជ័រទន់ពណ៌ខ្មៅ  គែមសំបកងាយស្រួលក្នុងការកាន់ មិនរអិល និង ខាងក្រោយខ្នងមានភ្ជាប់ជាមួយរូបគំនូរសិល្បៈបែបខ្មែរ ព្រមទំាងជួយការពារការធ្លាក់ និង ធន់នឹងការប៉ះទង្គិច។

សំបកទូរសព័្ទ មានពីរប្រភេទ សំបកធម្មតា ( ខាងក្រោយខ្នងជាប្រភេទដែក ធន់នឹងការធ្លាក់) សំបកកញ្ចក់ (ខាងក្រោយខ្នងជាប្រភេទកញ្ចក់ រលោងស្អាតគ្រប់កាលទេស និង មិនហើរពណ៌)។

 

$15.00

សំបកកញ្ចក់សំបកធម្មតា
circle popsocket
ជ្រុង (Square)មូល (Circle)
Clear

Description

Popsocket សម្រាប់បិទពីក្រោយទូរស័ព្ទ និង Tablet ដើម្បីជួយទប់លំ​នឹងពេលមើលវីដេអូ  typing , ឬ ថតរូបបានយ៉ាងងាយ ។

សំបកទូរស័ព្ទគែមជាប្រភេទជ័រទន់ពណ៌ខ្មៅ  គែមសំបកងាយស្រួលក្នុងការកាន់ មិនរអិល និង ខាងក្រោយខ្នងមានភ្ជាប់ជាមួយរូបគំនូរសិល្បៈបែបខ្មែរ ព្រមទំាងជួយការពារការធ្លាក់ និង ធន់នឹងការប៉ះទង្គិច។

សំបកទូរសព័្ទ មានពីរប្រភេទ សំបកធម្មតា ( ខាងក្រោយខ្នងជាប្រភេទដែក ធន់នឹងការធ្លាក់) សំបកកញ្ចក់ (ខាងក្រោយខ្នងជាប្រភេទកញ្ចក់ រលោងស្អាតគ្រប់កាលទេស និង មិនហើរពណ៌)។

 

Additional information

ប្រភេទសំបក

,

Model

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iphone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, Samsung Note 10, Samsung Note 10 Plus, Samsung Note 20, Samsung Note 20 Ultra, Samsung Note 9, Samsung S10, Samsung S10 Plus, iPhone 6s, iPhone 6, Vivo, Xiaomi, Realme, Huawei, Google pixel, Oppo, One Plus, Other

Popsocket Color

ពណ៌ខ្មៅ, ពណ៌ស

Shape

ជ្រុង (Square), មូល (Circle)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ឈុតសំបកទូរស័ព្ទ និង Popsocket រូបអប្សរាក្រហមរាំ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top