-ការជូនទៅកាន់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ ៖ ជាកាដូមួយដែលប្លែកតែមានន័យសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់។ រាល់ព្រឹកមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយកាហ្វេឬតែ ដូច្នេះរាល់ពេលព្រឹក ពេលដែលគេផឹកឬប្រើកែវគេនឹងនឹកដល់អ្នកមុនគេ។

-ជូនចំពោះគ្រួសារ ៖ កែវជាកាដូមួយដែលគួរឲ្យចងចាំបំផុត។ ការជូនកែវជាកាដូទៅកាន់សមាជិកគ្រួសារ ឳពុកម្ដាយ បងប្អូន វាប្រៀបបានថា អ្នកនឹងនៅក្បែរពួកគាត់គ្រប់ពេលវេលា ទោះបីជាអ្នកនៅឆ្ងាយពីពួកគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយ។

-ជូនទៅមិត្តភក្ដិ ៖ កែវជាកាដូដែលសាកសមសម្រាប់ជូន មិត្តភក្ដិ ព្រោះវាមានតម្លៃសមរម្យ និងបង្ហាញពីក្ដីស្រលាញ់របស់អ្នកចំពោះគេ។ ទោះ ទឹកក្ដៅ ឬ ត្រជាក់ កែវនៅតែមិនបែកបាក់ វាប្រៀបបានទៅនឹង មិត្តភាព និង ភក្ដីភាពរបស់អ្នកចំពោះមិត្ត មិនថាស្ថិតក្នុងការលំបាកបែបណាក៏ដោយ។

-ជូនទៅអ្នករួមការងារ ៖ ជាកាដូមួយក្នុងចំណោមកាដូទាំងអស់ដែលពេញនិយមជាងគេសម្រាប់ជូនដល់អ្នករួមការងារជាមួយគ្នា។ គ្រប់ពេលដែលគេធ្វើការ ឬ ប្រជុំ គេនឹងផឹកកាហ្វេជាមួយនឹងកែវរបស់អ្នក វានឹងជួយបន្ថែមទំនុកចិត្ត និង ផ្ដោតអារម្មណ៏លើការងារ ហើយនឹងនឹកឃើញដល់អ្នករាល់ពេលប្រើប្រាស់វា។

Leave your comment

Our recent post
  • Mug-Gift

អត្ថន័យនៃការជូនកាដូជាកែវទឹក

-ការជូនទៅកាន់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ ៖ ជាកាដូមួយដែលប្លែកតែមានន័យសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់។ រាល់ព្រឹកមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយកាហ្វេឬតែ ដូច្នេះរាល់ពេលព្រឹក ពេលដែលគេផឹកឬប្រើកែវគេនឹងនឹកដល់អ្នកមុនគេ។ [...]