មច្ឆានព ជាបុត្ររបស់ ហនុមាន និង សុវណ្ណមច្ឆា មានរូបរាងមួយកំណាត់លើជាស្វានិងកំណាត់ក្រោមជាមច្ឆា។
ពេលដែលដឹងក្តីមច្ឆានពបានសុំមាតាខ្លួនដើម្បីទៅស្វែងរកបិតារបស់ខ្លួន ដោយពាក្យបណ្តាំរបស់នាងសុវណ្ណមច្ឆាផ្តាំថាក្នុងមាត់របស់ហនុមានមានពាំព្រះអាទិត្យដ៏មានរស្មី
តែមិនទាន់បានទៅស្វែងរកផងហនុមានក៏បានមកឋានដែលខ្លួននៅដើម្បីមកច្បាំងជាមួយក្រុងរាពណ៌។
ដោយមិនដឹងថាឪពុកកូននឹងគ្នា អ្នកទាំងពីរក៏បានច្បាំងជាមួយគ្នា។ ច្បាំងយូរទៅដោយមិនដឹងចាញ់ឈ្នះ និងហនុមានចាប់មច្ឆានពមិនដែលជាប់ចេះតែរបូត ក៏មានចិត្តងឿងឆ្ងល់ក្នុងព្រះហឬទ័យក្រៃប្រមាណ។ ហនុមានមិនអស់ចិត្តក៏បានសាកសួរពីដំណើររឿងចុងក្រោយក៏បានដឹងថាជាបុត្ររបស់ខ្លួនក៏បានខ្ជាក់ព្រះអាទិត្យពីមាត់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមច្ឆានពដឹងថាខ្លួនជាបិតា។ ក្រោយមច្ឆានពដឹងហនុមានជាបិតារបស់ខ្លួនក៏កើតក្តីវិយោគព្រោះថាហនុមានជាបិតា ហើយក៏ជាសត្រូវនឹងក្រុងរាពណ៌ជាបិតាចិញ្ចឹម។

Leave your comment

Our recent post
  • Mug-Gift

អត្ថន័យនៃការជូនកាដូជាកែវទឹក

-ការជូនទៅកាន់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ ៖ ជាកាដូមួយដែលប្លែកតែមានន័យសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់។ រាល់ព្រឹកមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយកាហ្វេឬតែ ដូច្នេះរាល់ពេលព្រឹក ពេលដែលគេផឹកឬប្រើកែវគេនឹងនឹកដល់អ្នកមុនគេ។ [...]

  • Khmer new year

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នំាខ្មែរ ២០២១

ខែមេសា ជាខែដែលប្រជាជនទូទំាងប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរៀបចំទទួលទេវតាឆ្នំាថ្មី។ ក្នុងឆ្នំា២០២១ នេះដែរ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នំាប្រពៃណីខ្មែរប្រព្រឹត្តទៅចំនួន ៣ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី  [...]