ពាក្យសំស្ក្រឹតថា ចក្ឆប៉ី ចុះពាក្យខ្មែរយើងហៅថាអ្វីដែរ?
ឧបករណ៍ភ្លេង ចាបុីដងវែងនេះ បានជាប់បញ្ជីមរតកវប្បធម៌អរូបីដែលត្រូវការការការពារជាបន្ទាន់ នៃអង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃពុធ ទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។
ឧបករណ៍នេះត្រូវបានលេង ក្នុងវង់ ភ្លេងការ ភ្លេងបុណ្យ និង ភ្លេងមហោរី ជាដើម។

Japei dong veng

រូបគំនូរគូរដោយ Rothana Art

ក្រៅពីនេះ អាចប្រើសម្រាប់លេងកំដរអារម្មណ៍ ឬច្រៀង ឬពោលពាក្យពេចន៍សារសព្ទ កំណាព្យកាបឃ្លោងចុងជួននានា ដើម្បីបំពេរអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់។
តើអ្នកធ្លាប់ស្តាប់កំណាព្យកាបឃ្លោងដែលប្រគំឡើងពីចាប៉ីដងវែងដែរទេ?

Leave your comment

Our recent post
  • Mug-Gift

អត្ថន័យនៃការជូនកាដូជាកែវទឹក

-ការជូនទៅកាន់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ ៖ ជាកាដូមួយដែលប្លែកតែមានន័យសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់។ រាល់ព្រឹកមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយកាហ្វេឬតែ ដូច្នេះរាល់ពេលព្រឹក ពេលដែលគេផឹកឬប្រើកែវគេនឹងនឹកដល់អ្នកមុនគេ។ [...]