ពាក្យសំស្ក្រឹតថា ចក្ឆប៉ី ចុះពាក្យខ្មែរយើងហៅថាអ្វីដែរ?
ឧបករណ៍ភ្លេង ចាបុីដងវែងនេះ បានជាប់បញ្ជីមរតកវប្បធម៌អរូបីដែលត្រូវការការការពារជាបន្ទាន់ នៃអង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃពុធ ទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។
ឧបករណ៍នេះត្រូវបានលេង ក្នុងវង់ ភ្លេងការ ភ្លេងបុណ្យ និង ភ្លេងមហោរី ជាដើម។

Japei dong veng

រូបគំនូរគូរដោយ Rothana Art

ក្រៅពីនេះ អាចប្រើសម្រាប់លេងកំដរអារម្មណ៍ ឬច្រៀង ឬពោលពាក្យពេចន៍សារសព្ទ កំណាព្យកាបឃ្លោងចុងជួននានា ដើម្បីបំពេរអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់។
តើអ្នកធ្លាប់ស្តាប់កំណាព្យកាបឃ្លោងដែលប្រគំឡើងពីចាប៉ីដងវែងដែរទេ?

Leave your comment

Our recent post
  • Sovan-macha-mug and Hanuman Mug

កែវទឹកគូស្នេហ៌ (ឈុត Couple Mug)

កែវទឹកជាកាដូស័ក្តសមសម្រាប់ជាកាដូជូនទៅមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។ ក្នុងនោះកែវទឹកពេលជូនទៅមនុស្សជាទីស្រលាញ់ មានអត្ថន័យថា រាល់ព្រឹកមនុស្សតែងចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មីជាមួយកាហ្វេ​ តែ ឬ [...]