ស្ទីកកឺឈុតសុវណ្ណភូមិ

ស្ទីកកឺឈុតសុវណ្ណភូមិ មានស្ទីកកឺ៤កញ្ចប់ដូចជា ស្ទីកកឺហនុមាននិងទូភី ស្ទីកកឺព្រះនាងខោលនិងអប្សរា ស្ទីកកឺបុ​ណ្យអុំទូក និងស្ទីកកឺរាមកេរ្ដិ៏ ដែលមានរូបសរុប១៩រូប។
ស្ទីកកឺ ជាក្រដាសដែល មានអ៊ុតផ្លាស្ទិកពីលើ ហើយអាចបកបិទ លើវត្ថុផ្សេងៗ មិនជ្រាបទឹក មិន ហើរពណ៌ និង ជាប់បានយូរ អាចបិតលើទូរស័ព្ទ Laptop សៀវភៅ ដបទឹក វត្ថុប្រើប្រាស់ជាច្រើនផ្សេងទៀត។

$8.00

48 in stock

Description

ស្ទីកកឺ ជាក្រដាសដែល មានអ៊ុតផ្លាស្ទិកពីលើ ហើយអាចបកបិទ លើវត្ថុផ្សេងៗ មិនជ្រាបទឹក មិនហើរពណ៌ និង ជាប់បានយូរ អាចបិតបាននៅ លើទូរស័ព្ទ Laptop សៀវភៅ ដបទឹក វត្ថុប្រើប្រាស់ជាច្រើនផ្សេងទៀត។

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ស្ទីកកឺឈុតសុវណ្ណភូមិ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top