កែវទឹកជាកាដូស័ក្តសមសម្រាប់ជាកាដូជូនទៅមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។
ក្នុងនោះកែវទឹកពេលជូនទៅមនុស្សជាទីស្រលាញ់ មានអត្ថន័យថា រាល់ព្រឹកមនុស្សតែងចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មីជាមួយកាហ្វេ​ តែ ឬ ទឹក មួយកែវ ដូច្នេះរាល់ព្រឹកគេតែប្រើកែវរបស់អ្នក ដែលជាហេតុធ្វើអោយគេនឹងនឹកដល់អ្នកមុនគេ។
ខាងក្រោមជារូបកែវទឹកគូស្នេហ៌ដែលអ្នកអាចកម្ម៉ង់បានពីខាងពួកយើង
ឈុតកែវទឹក ២​ដាក់ឈ្មោះគូស្នេហ៌តម្លៃ 17$
កែវ ១ដាក់ឈ្មោះ តម្លៃ 10$

គូស្នេហ៌ជិះម៉ូតូគូស្នេហ៌ជិះម៉ូតូ

បោះអង្គុញគូស្នេហ៌ជិះរទេះភ្លើង គូស្នេហ៌បណ្តែតប្រទីប

គូស្នេហ៌ជិះកៅយ៉ាក់គូស្នេហ៌ស្រង់ព្រះ

 

Leave your comment

Our recent post
  • Mug-Gift

អត្ថន័យនៃការជូនកាដូជាកែវទឹក

-ការជូនទៅកាន់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ ៖ ជាកាដូមួយដែលប្លែកតែមានន័យសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់។ រាល់ព្រឹកមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយកាហ្វេឬតែ ដូច្នេះរាល់ពេលព្រឹក ពេលដែលគេផឹកឬប្រើកែវគេនឹងនឹកដល់អ្នកមុនគេ។ [...]

  • Khmer new year

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នំាខ្មែរ ២០២១

ខែមេសា ជាខែដែលប្រជាជនទូទំាងប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរៀបចំទទួលទេវតាឆ្នំាថ្មី។ ក្នុងឆ្នំា២០២១ នេះដែរ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នំាប្រពៃណីខ្មែរប្រព្រឹត្តទៅចំនួន ៣ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី  [...]